Kiida teenindajat!

Märts on hea teeninduse kuu!

Tublidel teenindajatel on seljataga pikk talvehooaeg. Märka ja kiida häid teenindajaid ja teenindust ning anna meile tagasisidet!

KIIDA TEENIDAJAT

Osta kinkekaart
sõbrale!

x