Eksponaadid

Teaduse populariseerimine läbi mängulisuse ning tavapärase veekeskuse kogemuse pööramine õppimisretkeks on seni Euroopas kasutamata võimalus, mis Eestisse kätte tuuakse. Vesikaru veemaailm lahendab dilemma – ”õppimine või meelelahutus” ning võimaldab end vabalt tunda ja uudishimul rahuldada

Vesikaru veemaailm on jagatud kaheks osaks kuiv ala ja märg ala. Eksponaadid on peamiselt paigutatud märjale alale mõne erisusega.

 

Vesi ja Vesikaru

Vesikaru maailmaruum

Juba sissepääsul saab külastaja aimu unikaalsest teekonnast mis teda ekspositsioonis ees ootab. Visuaalselt efektne 2000 mm läbimõõduga poolkera kirjeldab Vesikaru seost kosmose ja veega ning tutvustab külastajat selle unikaalse loomakesega. Siin on külastajale võimaluse teha esmane tutvus ekspositsiooni ja veekeskusega.

Loe lisaks

Vee päritolu

Eksponaat õpetab kus ja millest on vesi tekkinud, kui vana on vesi ning kus ja kui palju leidub maailmaruumis vett?

Müstiline olend Vesikaru

Eksponaat tutvustab mis loom on vesikaru ja mis tegemist on temal kosmose, vee ja Vesikaru veemaailmaga. Külastaja näeb visuaalselt efektset rääkiva animeeritud Vesikaru hologrammi, mis talle teekonnal teadmist jagab.

Veemängud

Keha vee kaal

Keha vee kaal – Eksponaat annab vastuse küsimusele kui palju on Sinus vett?
Külastaja saab proovida Archimedese seadust, mille kohaselt igale vedelikus asetsevale kehale mõjub üleslükkejõud, mis on võrdne selle keha poolt väljatõrjutud vedeliku kaaluga.

Loe lisaks

Näiteid igapäevasest vee kulutusest

Vahva mäng, eriti – noorematele külastajatele, mis õpetab kui palju vett inimene igapäevaselt kasutab. Külastajad saavad käsipumba abil täita erineva suuruse ja kujuga anumaid, mis kujutavad erinevat liiki veekulutust. Tänu sellele saab külastaja kogemusliku tagasiside, kui suuri koguseid tegelikult kulutatakse ja kui palju vett tegelikult raisatakse

Laine füüsika

Eksponaat õpetab külastajat hindama lainete kõrgust ning enda ujumisoskust. Sageli ei oska inimesed hinnata laienete kõrgust ning nendes ujumise väljakutset. Laine füüsika eksponaat võimaldab külastajal turvalisel viisil reaalselt kogeda erineva kõrgusega lainetes ujumist ja sedasi testida enda ujumisoskust.

Äike, vihm ja tuul

Eksponaat õpetab külastajale milline on äikese, tuule ja vihma mõju lainetes ujumise kogemusele.
Vihma, äikese ja tugeva tuulega ujumine on noortele väga põnev ettevõtmine, kuid sageli keelavad vanemad seda teha, sest kogemuses sisaldub omajagu riski. Eksponaat äike, vihm ja tuul võimaldab noorematel külastajatel saada suurepärane elamus heitlikes ilmastikuoludes ujumisest. Põnevust tekitav müristamine, tugev vihmasadu ja tuul on ekstreemsed tingimused, kus hakkama saamine nõuab ka täiskasvanutelt pingutust. Lisaväärtuse annab eksponaadi juures võimalus näha ekraanilt vihma tiheduse, äikese ohtlikkuse ning tuule kiiruse infot, et ta õpiks ja oskaks ilmaennustust vaadates otsustada, kas ujuma minek on nimetatud oludes mõistlik või mitte.

Tee laine!

Eksponaadi abil saab külastaja katsetada laine tekitamist ning ammutada infot erinevate laine kõrguste kohta. Eksponaat õpetab külastajale lainete moodustumist ning võimaldab ise lõbusal viisil laineid tekitada.

Vee füüsika

Vee füüsika eksponaat kirjeldab vees esinevate tornaado tekkimist ja toimet.
Külastaja saab mängulisel teel, ajades ringi vänta, mis veetorus keerise tekitab, selgeks, kuidas toimivad veetornaadod. Eksponaadi kõrval saab külastaja tutvuda piltidega tornaadodest ja nende laastavast mõjust. Sellega õpib ta milline võib olla vee laastav mõju looduses.

Elu areng vees

Elu areng vees

Eksponaat kirjeldab mänguliselt elu arengut vees õpetades, et elu on tekkinud ja 3,8 miljardi aasta jooksul arenenud vees. Goldbergi masin (kuulirada) illustreerib meelelahutuslikult ajatelge ja selgitab elu arengut vees, seda kuidas esimesed taimed ja loomad maale tulid.

Loe lisaks

Põnevad veekooslused

Eksponaat tutvustab erinevaid veekooslusi ja selles elutsevaid organisme.
Eksponaat on integreeritud madala basseini juurde, et külastajal oleks vees sulistades võimalik midagi uut ja põnevat teada saada.

Geisrite väljak

Kuidas Geisrid toimivad ning kui kõrged on neist maailma kõrgeimad? Käesolev eksponaat toob selle teadmise külastajale läbi ekspositsiooni kätte. Vesikaru veemaailmas on erakordne võimalus ise Geisrit tekitada, selle all seista ning selle jõudu kogega.

Mängime veepilli

Erinevas ulatuses veega täidetud torudest on tehtud „klaviatuur“, millel on võimalik noodi järgi lihtsamaid viise mängida. Lõbus „Veepilli“ mäng õpetab külastajale kuidas erinevad veetasemed suudavad tekitada erinevat heli esile kutsuda. Eksponaat demonstreerib kui hästi liigub vees heli.

Tehnoloogia ja vesi

Ühendatud veepaagid ja tehnoloogia eksponaadid kirjeldavad erinevaid vees kasutatavaid tehnoloogiaid alates energia tootmisest kuni veetranspordini. Tehnoloogia ja Vesi eksponaadid on kokku kogutud ühele alale, mis on ühendatud omavahel ning veepaakidega.

Hüdroelektrijaam

Loe lisaks

Läbipaistev makett hüdroelektrijaamast võimaldab düüside avamisega reguleerida paisjärvest tuleva vee ülejooksul või suunamist turbiinidele. „Tehnoloogia ja vesi“ eksponaadis Hüdroelektrijaam saab külastaja selgeks hüdroelektrijaama toimimispõhimõtte. Mängides paisjärvest tuleva vee ülejooksu ja turbiinide suunamisega saab külastaja korra tööle panna 1-3 turbiini. Turbiinide töö paneb põlema osa või kõik linnamaketi akendes olevatest tuledest.

Vesiratas

Vesiratas on vanem tehnoloogia, mida on kasutatud aastasadu, kuid kas see on ka vähem efektiivne ning kui jah siis kui palju – seda saab külastaja kogeda ekspositsiooniga mängides.

Infrastruktuur

Lisaks energia tootmisele on veel oluline roll transpordis ja igapäevases elutegevuses. Eksponaat aitab täita kõikide mudelihuviliste unistusi, pakkudes võimalust mängida suures ja funktsioneerivas linnamaketis. Mänguline viis saamaks selgeks erinevaid funktsioone mida vesi inimese jaoks täidab.

Huvitavad vee olendid

Elusuuruses veeloomade pildid ja siluetid kujutatakse keskuse seintel. Seinte sees on makro fotod veeorganismidest, kus on 7 „piiluauku“ nende vaatamiseks.

Vesikaru viktoriin

Vesikaru viktoriin on kogu ekspositsiooni läbiv lugu. Väike vesikaru on uudishimulik ja mänguline loomake, kellel on palju küsimusi. Läbi ekspositsiooni on erinevates peateema punktides võimalik neile järjest vastata kontrollides selliselt oma teadmisi. Vastused küsimustele on võimalik leida teistes eksponaatidest.

 

Veekeskuse külastaja  meelespea

Soovime kõigile Atlantis H2O veekeskuse külastajatele meeldivat ja turvalist ajaveetmist.

 

Tutvumine meelespeaga ning siin toodud juhiste järgimine aitab igati kaasa meeldejääva lõõgastuse nautimisele veekeskuses. Täname!

 

1. KÜLASTUSE AEG

 1. Külastuskord veekeskuses kestab 3 tundi.
 2. Külastusaega hakatakse arvestama pileti lunastamise hetkest.
 3. Lisatasu ületatud külastusaja eest arvestatakse kehtivale hinnakirjale: 0,12 € / minut

 

2. ÜLDIST

 1. Soetades pileti kinnitate, et nõustute veekeskuse reeglitega.
 2. Alla 12-aastased ja nooremad lapsed pääsevad veekeskusesseainult koos pileti ostnud täiskasvanud saatjatega, kes vastutavad laste turvalisuse ja käitumise eest ning tagavad, et laps(ed) täidavad veekeskuse külastaja meelespeas kirjeldatud käitumisjuhiseid. Veekeskuses palume kõigil lapsevanematel/täiskavanud saatjatel jälgida oma lapsi. Lapse järelvalveta jätmise korral on trahv 50 €!
 3. Juhinduge veekeskuses olevatest selgitavatest viitadest ja märkidest. Veekeskus ei vastuta külastajatel tekkinud vigastuste või muude terviserikete eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.
 4. Liikuge keskuse riietusruumides ja veekeskuses kiirustamata, märjal põrandal kiirustamine/jooksmine on ohtlik nii sulle kui ka teistele külastajatele.
 5. Juuste värvimine, erinevate kehahooldusvahendite määrimine ning raseerimine on keelatud.
 6. Oma jookide ja muude toiduainete kaasa võtmine veekeskusesse ei ole lubatud. Baarist ostetud sööke ja jooke tarbitakse kohviku territooriumil. Veekeskuse teenindaval personalil on õigus kaasatoodud söök- ja jook( va. beebi söögi-joogid) konfiskeerida. Veekeskuse töötaja korraldustele mitte allumise korral on trahv 50 €.
 7. Ebakaines olekus isikutele on veekeskusesse sissepääs keelatud.
 8. Veekeskuse töötajatel on õigus peatada iseendale ohtlik ning teisi külastajaid tülitava isiku viibimine veekeskuses.
 9. Veekeskuse ruumides on suitsetamine keelatud.
 10. Käepaela kaotamise ja rikkumise korral on trahv 30 €.
 11. Probleemide tekkimisel pöörduge instruktori või administraatori poole.
 12. Teenindaval personalil on õigus teha külastajale märkusi ebasobilike tegevuste kohta ja majakorra rikkumisel pileti kehtivus hüvitusteta tühistada.
 13. Veekeskuse külastajatelt ootame heaperemehelikku suhtumist ümbritsevasse keskkonda. Juhul kui külastaja rikub tahtlikult kompleksi inventari, on Ta kohustatud kahju täies ulatuses korvama.
 14. Veekeskuses on kohustuslik alluda veekeskuse personalile.
 15. Kliendid, kes ei pea kinni veekeskuse sisekorra eeskirjadest ja ei allu töötajate korraldustele, peavad lahkuma keskusest koheselt ja tasuma trahvi summas 50 €.

3. PILETI OSTMINE JA TEENUSTE EEST TASUMINE

 1. Ostes pileti kinnitate, et nõustute veekeskuse reeglitega. Kassast saadud käepalaga pääsete turvaväravatest läbi nii veekeskusesse minnes kui ka tulles. Palume säilitada pilet kuni veekeskusest lahkumisenii. Kui Teil on midagi ostetud veekeskusest (baar, pood, ) või te olete veekeskuses viibinud kauem kui 3 tundi, siis palume teil pöörduda administraatori poole ! Käepaela saate tagastada selleks ettenähtud käepaela kogujasse või siis andes selle administraatori kätte.
 2. Veekeskus ei vastuta kappi jäetud isiklike asjade eest. Väärisesemed saad soovi korral jätta hoiukappi, mille kasutusõiguse saate osta veekeskuse kassast.
 3. Pileti ostmisel kinnitate, et teie tervislik seisund ja oskused võimaldavad veekeskuse atraktsioone kasutada ning te kohustute atraktsioonidel ohutuseeskirjadega tutvuma. Laste eest vastutavad nende täiskavanud saatjad.
 4. Soetatud kaup, piletid ja tagastusraha palume kontrollida koheselt kassa juures. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
 5. Veekeskuses olles saab osta juurde saunakeskuse pääsme, soovi korral palume pöörduda baari teenindaja poole.
 6. Ostes juurde ilu- ja tervisekeskuse teenuseid, pikeneb veekeskuse külastusaeg 1 tunni võrra.

4. RIIETUSRUUMID

 1. Palume enne riietusruumi sisenemist võtta jalast välisjalanõud selleks ettenähtud kohas või vaheta need sisejalanõude vastu – nii aitad sinagi puhtust hoida! Välisjalanõud saate panna kilekotti (mille saate veekeskuse kassast) ning koos kilekotiga oma riietuskappi. Veekeskusest lahkudes palun pane välisjalanõud jalga riietusruumi ukse juures.
 2. Riietusruumis saate valida meelepärase kapi. Asetage kassast saadud käepael kapi ukse vastu, riietu ning sulge kapp. Võtke võti kindlasti veekeskusesse kaasa. Käepaela kandke kogu veekeskuses viibimise ajal nähtaval kohal. Kappi saab korduvalt avada ja sulgeda.
 3. Kontrollige igakordselt, kas kapi uks sulgub korralikult ning juhul kui kapiuks ei sulgu korralikult ja/või on rikutud, informeeri sellest koheselt administraatorit või valve-instruktorit.
 4. Hoidke hoolikalt oma käepala, selle kaotamisel on trahv- 30 €. Käepaela kaotamisest informeerige koheselt administraatorit või valve-instruktorit.
 5. Veekeskus ei vastuta kappi jäetud isiklike asjade eest.
 6. Enne veekeskusesse minekut PESKE ENNAST KINDLASTI (ilma ujumisriieteta), eemaldage näolt kosmeetika ja ehted. Palume järgida hügieeninõudeid.
 7. Pärast veekeskuse külastamist ja duši all käimist kuivatage end enne riietusruumi sisenemist.
 8. Märg põrand on libe! Liikuge veekeskuses, garderoobis ja duširuumides kiirustamata – nii väldid kukkumist ja vigastusi!
 9. Riietusruumides võib tekkida olukord, kus meeste duširuumis ning riietusruumis liiguvad ringi ning teostavad oma tööd naissoost puhastusteenindajad. Palume mõistvat suhtumist.
 10. Riietusruumid on ühised. Riietumiseks kasuta riietuskabiine.

 

5. VEEKESKUSE JA TORUDE MEELESPEA

 1. Alla 1,2 m kasvu lapsed ei tohi veekeskuse liutorudes sõita. Välja arvatud sinises lauges torus koos täiskasvanud saatjaga.
 2. Veemõnude nautimiseks keskuses on kõige sobivamad traditsioonilised ujumisriided. Šortsides ujumine, needid, trukid, lukud ja nööbid ujumisriietel ei ole lubatud, sest need kahjustavad liutorusid!
 3. Palume arvestada võimalusega, et liutoru võib rikkuda Teie ujumisriideid. Liutoru kasutades võtate isikliku vastutuse oma riiete eest. Veekeskus ei vastuta rikutud ujumisriiete eest.
 4. Ebameeldivate üllatuste ärahoidmiseks on alla 3-aastaste puhul nõutav ujumismähkmete kasutamine. Ujumismähkmed on müügil veekeskuse piletimüügis.
 5. Valige endale vastavalt oma ujumisoskustele ja tervislikule seisundile sobiva sügavusega bassein või atraktsioon.
 6. Lilla ja must liutoru on kinnine, spetsiaalsete heliefektidega. Arvesta oma tervisliku seisundi ning kehaliste võimetega. Epileptikutel ei ole soovitatav seda liutoru kasutada.
 7. Liutoru kasutamisel oodake alati rohelist märgutuld. Liugu lastakse jalad ees.
 8. Pikkade juuste korral pange juuksed kinni või kasutage ujumismütsi.
 9. Kasutage veekeskuses olevaid abivahendeid heaperemehelikult ning pange need pärast kasutamist oma kohale tagasi.
 10. Lapsi ei tohi jätta järelvaateta. Lapsed, kes ei oska ujuda ei tohi olla basseinides üksi.
 11. RÜHMAKÜLASTAJA MEELESPEA
  • Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste rühmade puhul peab iga 15 õpilase kohta olema 1 täisealine saatja.
  • Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste rühmade saatjad vastutavad rühma tegevuse ja käitumise eest veekeskuses ning tagavad rühma liikmete õigeaegse väljumise keskusest.

Asjalikud märkused ja tähelepanekud on alati teretulnud!

Otsi mind
Atlantises

x