Veekeskuse külastaja meelespea

Soovime kõigile Atlantis H2O veekeskuse külastajatele meeldivat ja turvalist ajaveetmist. Tutvumine meelespeaga ning siin toodud juhiste järgimine aitab igati kaasa meeldejääva lõõgastuse nautimisele veekeskuses. Täname!

Veemõnude nautimiseks keskuses on kõige sobivamad traditsioonilised ujumisriided. Šortsides ujumine, needid, trukid, lukud ja nööbid ujumisriietel ei ole lubatud, sest need kahjustavad liutorusid!

1. KÜLASTUSE AEG

 1. Külastuskord veekeskuses kestab 3 tundi.
 2. Külastusaega hakatakse arvestama pileti lunastamise hetkest.
 3. Lisatasu ületatud külastusaja eest arvestatakse kehtivale hinnakirjale: 0,12 € / minut
 4.  Veekeskuse liutorud suletakse 15 min enne keskuse sulgemist.

2. ÜLDIST

 1. Soetades pileti kinnitate, et nõustute veekeskuse reeglitega.
 2. Alla 12-aastased ja nooremad lapsed pääsevad veekeskusesse ainult koos pileti ostnud täiskasvanud saatjatega, kes vastutavad laste turvalisuse ja käitumise eest ning tagavad, et laps(ed) täidavad veekeskuse külastaja meelespeas kirjeldatud käitumisjuhiseid. Veekeskuses palume kõigil lapsevanematel/täiskasvanud saatjatel jälgida oma lapsi. Lapse järelvalveta jätmise korral on trahv 50 €!
 3. Juhinduge veekeskuses olevatest selgitavatest viitadest ja märkidest. Veekeskus ei vastuta külastajatel tekkinud vigastuste või muude terviserikete eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.
 4. Liikuge keskuse riietusruumides ja veekeskuses kiirustamata, märjal põrandal kiirustamine/jooksmine on ohtlik nii Sulle kui ka teistele külastajatele.
 5. Juuste värvimine, erinevate kehahooldusvahendite määrimine ning raseerimine on keelatud.
 6. Oma jookide ja muude toiduainete kaasa võtmine veekeskusesse ei ole lubatud. Baarist ostetud sööke ja jooke tarbitakse kohviku territooriumil. Veekeskuse teenindaval personalil on õigus kaasatoodud söök- ja jook (va. beebi söögi-joogid) konfiskeerida. Veekeskuse töötaja korraldustele mitte allumise korral on trahv 50 €.
 7. Ebakaines olekus isikutele on veekeskusesse sissepääs keelatud.
 8. Veekeskuse töötajatel on õigus peatada iseendale ohtliku ning teisi külastajaid tülitava isiku viibimine veekeskuses.
 9. Veekeskuse ruumides on suitsetamine keelatud.
 10. Käepaela kaotamise ja rikkumise korral on trahv 30 €.
 11. Probleemide tekkimisel pöörduge instruktori või administraatori poole.
 12. Teenindaval personalil on õigus teha külastajale märkusi ebasobilike tegevuste kohta ja majakorra rikkumisel pileti kehtivus hüvitusteta tühistada.
 13. Veekeskuse külastajatelt ootame heaperemehelikku suhtumist ümbritsevasse keskkonda. Juhul, kui külastaja rikub tahtlikult kompleksi inventari, on Ta kohustatud kahju täies ulatuses korvama.
 14. Veekeskuses on kohustuslik alluda veekeskuse personalile.
 15. Kliendid, kes ei pea kinni veekeskuse sisekorra eeskirjadest ja ei allu töötajate korraldustele, peavad lahkuma keskusest koheselt ja tasuma trahvi summas 50€.
 16. Kasutame SPA Tours OÜ-s turvakaameraid isikute (so klientide, töötajate ja külaliste) kaitsmiseks, ohutuse tagamiseks ja sisekorraeeskirjade järgimise tuvastamiseks. Isikuandmete vastutav töötleja on SPA Tours OÜ. Loe lähemalt siit…

3. PILETI OSTMINE JA TEENUSTE EEST TASUMINE

 1. Ostes pileti kinnitate, et nõustute veekeskuse reeglitega. Kassast saadud  käepaelaga pääsete turvaväravatest läbi nii veekeskusesse minnes kui ka tulles. Palume säilitada pilet kuni veekeskusest lahkumiseni. Kui Teil on midagi ostetud veekeskusest (baar, pood) või te olete veekeskuses viibinud kauem kui 3 tundi, siis palume teil pöörduda administraatori poole! Käepaela saate tagastada selleks ettenähtud käepaela kogujasse või siis andes selle administraatori kätte.
 2. Veekeskus ei vastuta kappi jäetud isiklike asjade eest. Väärisesemed saate soovi korral jätta hoiukappi, mille kasutusõiguse saate osta veekeskuse kassast.
 3. Pileti ostmisel kinnitate, et teie tervislik seisund ja oskused võimaldavad veekeskuse atraktsioone kasutada ning te kohustute atraktsioonidel ohutuseeskirjadega tutvuma. Laste eest vastutavad nende täiskasvanud saatjad.
 4. Soetatud kaup, piletid ja tagastusraha palume kontrollida koheselt kassa juures. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
 5. Veekeskuses olles saab osta juurde saunakeskuse pääsme, soovi korral palume pöörduda baari teenindaja poole.
 6. Ostes juurde ilu- ja tervisekeskuse teenuseid, pikeneb veekeskuse külastusaeg 1 tunni võrra.

4. RIIETUSRUUMID

 1. Palume enne riietusruumi sisenemist võtta jalast välisjalanõud selleks ettenähtud kohas või vaheta need sisejalanõude vastu – nii aitad sinagi puhtust hoida! Välisjalanõud saate panna kilekotti (mille saate veekeskuse kassast) ning koos kilekotiga oma riietuskappi. Veekeskusest lahkudes palun pane välisjalanõud jalga riietusruumi ukse juures.
 2. Riietusruumis saate valida meelepärase kapi. Asetage kassast saadud käepael kapi ukse vastu, riietu ning sulge kapp. Võtke võti kindlasti veekeskusesse kaasa. Käepaela kandke kogu veekeskuses viibimise ajal nähtaval kohal. Kappi saab korduvalt avada ja sulgeda.
 3. Kontrollige igakordselt, kas kapi uks sulgub korralikult ning juhul kui kapiuks ei sulgu korralikult ja/või on rikutud, informeeri sellest koheselt administraatorit või valve-instruktorit.
 4. Hoidke hoolikalt oma käepaela, selle kaotamisel on trahv- 30 €. Käepaela kaotamisest informeerige koheselt administraatorit või valve-instruktorit.
 5. Veekeskus ei vastuta kappi jäetud isiklike asjade eest.
 6. Enne veekeskusesse minekut PESKE ENNAST KINDLASTI (ilma ujumisriieteta), eemaldage näolt kosmeetika ja ehted. Palume järgida hügieeninõudeid.
 7. Pärast veekeskuse külastamist ja duši all käimist kuivatage end enne riietusruumi sisenemist.
 8. Märg põrand on libe! Liikuge veekeskuses, garderoobis ja duširuumides kiirustamata – nii väldid kukkumist ja vigastusi!
 9. Riietusruumides võib tekkida olukord, kus meeste duširuumis ning riietusruumis liiguvad ringi ning teostavad oma tööd naissoost puhastusteenindajad. Palume mõistvat suhtumist.
 10. Riietusruumid on ühised. Riietumiseks kasuta riietuskabiine.

 

5. VEEKESKUSE JA TORUDE MEELESPEA

 1. Alla 1,20 cm kasvu lapsed tohivad sõita väikelaste-alal rohelises ja kollases liutorus ning sinises lauges torus koos täiskasvanud saatjaga.
 2. Veemõnude nautimiseks keskuses on kõige sobivamad traditsioonilised ujumisriided. Šortsides ujumine, needid, trukid, lukud ja nööbid ujumisriietel ei ole lubatud, sest need kahjustavad liutorusid!
 3. Palume arvestada võimalusega, et liutoru võib rikkuda Teie ujumisriideid. Liutoru kasutades võtate isikliku vastutuse oma riiete eest. Veekeskus ei vastuta rikutud ujumisriiete eest.
 4. Ebameeldivate üllatuste ärahoidmiseks on alla 3-aastaste puhul nõutav ujumismähkmete kasutamine. Ujumismähkmed on müügil veekeskuse piletimüügis.
 5. Valige endale vastavalt oma ujumisoskustele ja tervislikule seisundile sobiva sügavusega bassein või atraktsioon.
 6. Lilla ja must liutoru on kinnine, spetsiaalsete heliefektidega. Arvesta oma tervisliku seisundi ning kehaliste võimetega. Epileptikutel ei ole soovitatav seda liutoru kasutada.
 7. Liutoru kasutamisel oodake alati rohelist märgutuld. Liugu lastakse jalad ees.
 8. Pikkade juuste korral pange juuksed kinni või kasutage ujumismütsi.
 9. Kasutage veekeskuses olevaid abivahendeid heaperemehelikult ning pange need pärast kasutamist oma kohale tagasi.
 10. Lapsi ei tohi jätta järelvalveta. Lapsed, kes ei oska ujuda ei tohi olla basseinides üksi.

 

6. RÜHMAKÜLASTAJA MEELESPEA

 • Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste rühmade puhul peab iga 15 õpilase kohta olema 1 täisealine saatja.
 • Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste rühmade saatjad vastutavad rühma tegevuse ja käitumise eest veekeskuses ning tagavad rühma liikmete õigeaegse väljumise keskusest.

Asjalikud märkused ja tähelepanekud on alati teretulnud!

Otsi mind
Atlantises

x